Phượt Thủ Đồng Nai

TEAM PHƯỢT THỦ ĐỒNG NAI

Cuộc đời là những chuyến đi, dù xa hay gần, dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì mỗi chuyến đi cũng sẽ mang lại một ý nghĩa nào đó: đi để kiếm tìm, cũng có thể đi để phiêu lưu, có thể…