• . CHÍNH SÁCH KIỂM TRA HÀNG.
    • Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm.
    • Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.
    • Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.

    Trong trường hp yêu cu hoàn tin hoc quý khách có yêu cu khác xin vui lòng liên hệ Email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0909889662